Tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy

ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

 

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy
Laivasillankatu 14 A
00140 Helsinki

law.office@tolo.fi
puh: + 358 9 682 3399

 

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n Y-tunnus on 3239697-8 ja arvonlisäverotunniste on FI32396978.

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä "asianajaja"-ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n asianajajia valvova viranomainen on 

 

Suomen Asianajajaliitto 
PL 194 (Simonkatu 12 B) 
00101 HELSINKI 

puh. (09) 6866 120 
info@asianajajaliitto.fi

 

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n palveluhinnasto on luettavissa toimiston internetsivuilla.

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

 

Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3 
Gebhardinaukio 1
00013 OP  

puh. 03030303 
pohjola.fi