Etämyynnin ennakkotiedot kuluttajalle

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT KULUTTAJILLE (KSL 6 LUKU)

Kulutushyödykkeen pääominaisuudet: Asianajopalvelu

Elinkeinonharjoittaja ja yhteystiedot:
Asianajotoimisto Tölö & Co Oy
Laivasillankatu 14 A
00140 Helsinki

puh: + 358 9 682 3399
law.office@tolo.fi.

Asianajopalvelun hinnan määräytymiseen voit tutustua verkkosivuiltamme löytyvässä hinnastossa.

Maksujen käsittelyssä ja palvelun tuottamisessa noudatetaan hyvää asianajajatapaa.

Asianajotoimisto Tölö & Co Oy:n kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa toimeksiannon vastaanottamisesta. Peruuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti yllä mainittuun postiosoitteeseen tai sähköpostiin.

Kun sekä asiakas että Asianajotoimisto Tölö & Co Oy ovat täyttäneet toimeksiannon mukaiset velvoitteet, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää toimeksianto milloin tahansa.