Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Toimistollamme on monipuolinen kokemus erilaisista yritysten maksukyvyttömyysmenettelyistä. Asianajajamme toimivat käräjäoikeuden määrääminä pesänhoitajina ja selvittäjinä. Tehtävien myötä olemme myös erikoistuneet takaisinsaantia konkurssipesään koskeviin oikeudenkäynteihin.

Tuloksellinen konkurssipesien hoito edellyttää tehokasta varallisuuden realisointia sekä velkasuhteiden ja takaisinsaantiperusteiden huolellista selvitystä. Näiden toimeenpanossa konkurssipesän pesänhoitajaksi määrättävällä henkilöllä on ratkaiseva merkitys. Kokemuksemme auttaa parhaaseen tulokseen yltämisessä. Konkurssitilanteissa sopivaa pesänhoitajaa voivat tuomioistuimelle ehdottaa velkoja ja velallisen edustaja. Ennen esityksen tekemistä asianosaisen tulee hankkia pesänhoitajaehdokkaalta kirjallinen suostumus tehtävään.

Toimeksiannosta selvitämme lisäksi varsinaisten maksukyvyttömyysmenettelyjen ulkopuolella yrityksen talouden ja toiminnan tervehdyttämismahdollisuuksia, mukaan lukien mahdollisuuden turvautua vapaaehtoisiin velkojen järjestelytoimiin.

Tutustu myös muihin palveluihimme:
Kiinteistöt ja rakentaminen | Yhtiöjuridiikka | Perhe ja perintö | Sopimukset ja asiakirjat | Oikeudenkäynnit