Taneli Kontiainen

Taneli Kontiainen

lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja


Taneli Kontiainen avustaa toimistomme asianajajia perhe- ja jäämistöoikeudellisissa toimeksiannoissa ja maksukyvyttömyysmenettelyissä. Hänellä on lisäksi kokemusta erilaisista yhteisomistussuhteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Taneli on ennen oikeustieteen opintoja suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laskentatoimesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Lakimiehen työn ohessa Taneli valmistelee oikeustieteellistä väitöskirjaa perintöoikeuden alalta ja on kirjoittanut seuraavat tieteelliset, vertaisarvioidut artikkelit:

  • Yhteisomistussuhteen perustaminen perinnön toimitusjaossa. Defensor Legis 1/2021.
  • Lunastus perinnönjaossa. Defensor Legis 3/2021.

Puhelin 045 133 3223, etunimi.sukunimi@tolo.fi

 

Työkokemus

2020–             Lakimies, Asianajotoimisto Tölö & Co Oy
2019–2020    Oikeustieteen ylioppilas, Asianajotoimisto Tölö & Co Oy
2016–2019    Määräaikaisia uutistoimittajan tehtäviä

 

Koulutus

2022–             Väitöskirjatutkija, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto
2020               Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto
2017               Kauppatieteiden kandidaatti, Aalto-yliopisto